Om springcyklar

För att klara av att cykla helt själv utan hjälp behöver man utveckla ett bra balanssinne. Många köper som första cykel till sina barn en cykel med stödhjul. Det finns många risker med stödhjul. De hämmar utvecklingen av balansen som krävs vid cykling. Stödhjulen ger också en falsk säkerhet då de t.ex. vid ojämnt underlag kan tappa greppet och vid tvära svängar också leda till att cykeln välter eftersom man inte kan luta inåt i kurvan. Stödhjulen kan även leda till att man lutar åt fel håll i kurvor.

En ny pedagogisk cykel är den så kallade balanscykeln, också kallad springcykel. En balanscykel är en liten cykel för barn, helt utan trampor och stödhjul. Istället för att använda trampor tar man sig istället framåt genom att gå, springa och sparka med fötterna.

I början sitter barnen på balanscykeln och går framåt med benen. I takt med att de hittar balansen ökar de själva hastigheten och sparkar sig framåt. Man bromsar genom att sätta ner fötterna.


 

Här en liten tjej som precis lär sig!

 

Leave a reply

Fields marked with * are required